Hanoi, Bai Tu Long Bay + Ninh Binh

Vietnam, Hanoi, Halong Bay, Ninh Binh, Bai Tu Long Bay
Vietnam, Hanoi, Halong Bay, Ninh Binh, Bai Tu Long Bay
Vietnam, Hanoi